АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО "КОЛОСС"
Сопровождение строительства, проектирование, инвентаризация
61145, м. Харків, вул. Космічна, 23
E-mail: koloss-2007@gmail.com
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Наша компания занимается вопросами ввода в эксплуатацию объектов недвижимости в Харькове с 2007 года. Мы как никто другие знаем все нюансы ввода в эксплуатацию, от проектирования до получения свидетельства о праве собственности. В нашем штате есть все необходимые специалисты которые помогут в вопросах связанных как со строительством так и с его принятием в эксплуатацию. Мы работаем по всему Харькову и Харьковской облати.

Наши услуги: 1. Узаконивание самостроя. 2. Узаконивание перепланировки. 3. Разработка технической документации. 4. Разрешение на строительство. 5. Ввод в эксплуатацию. 6. Оформление права собственности на недвижимость. 7. Регистрация права собственности на землю. 8. Лицензия на строительство. 9. Перевод с жилого в нежилой фонд. 10. Реконструкция жилых/нежилых объектов недвижимости. 11. Проектирование. 12. Помощь в оформлении и получении градостроительных условий и ограничений. 13. Помощь в оформлении и получении строительных паспортов. 14. Экспертиза проектов. 15. Согласование проектной документации с Департаментом охранно-культурного наследия.

Информация

ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

(Держархбудінспекція України)

Утворена відповідно до Указу Президента України від 8 квітня 2011 року № 439/2011, яким затверджено Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України і встановлено, що Державна архітектурно-будівельна інспекція України є правонаступником прав та обов’язків Державної архітектурно-будівельної інспекції – урядового органу державного управління, що діяв у складі Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, та Державної житлово-комунальної інспекції – урядового органу, що діяв у складі Міністерства житлово-комунального Державна архітектурно-будівельна інспекція України (Держархбудінспекція України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю. Держархбудінспекція України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Держархбудінспекцію України очолює Голова, який відповідно до Закону України від 17.03.2011 № 3166 «Про центральні органи виконавчої влади» призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України. Держархбудінспекція України розробляє проекти нормативно-правових актів та організаційно-методичних документів з питань здійснення архітектурно-будівельного контролю, організовує та забезпечує виконання нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції.

Держархбудінспекція України відповідно до покладених на неї завдань: приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об'єкти, видає відповідні сертифікати; реєструє повідомлення та декларації про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, декларації про готовність об'єкта до експлуатації та у визначених законодавством випадках відмовляє в реєстрації таких декларацій; видає дозволи на виконання будівельних робіт, відмовляє у їх видачі та анулює такі дозволи; видає суб'єктам господарювання ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури, анулює зазначені ліцензії; веде єдиний реєстр дозвільних документів.

Здійснює в межах своїх повноважень державний контроль за дотриманням: юридичними і фізичними особами державних будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих і будівельних робіт, перепланування та реконструкції (дообладнання) житлового фонду, будівель громадського призначення, елементів упорядження територій для задоволення потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення; суб'єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури; здійснює контроль за виконанням приписів про усунення порушень вимог законодавства у сферах містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів та правил.

Держархбудінспекція України розглядає справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності з прийняттям відповідних рішень; проводить аналіз та узагальнення результатів контролю за якістю виконаних будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій; зупиняє підготовчі та будівельні роботи, які виконуються без реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт; виконує функції замовника робіт зі знесення самочинно збудованих об'єктів будівництва; виконує у межах своїх повноважень функції з управління об'єктами державної власності. Для погодженого розв'язання питань, що належать до компетенції Держархбудінспекції України, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у Держархбудінспекції України утворюється колегія.

З метою сприяння поліпшенню якості будівництва, популяризації прогресивних проектних рішень, будівельних матеріалів і виробів в Україні Держархбудінспекцією України проводиться щорічний конкурс на кращі будинки і споруди, введені в експлуатацію. Престиж конкурсу постійно зростає. Інформацію про роботу Державної архітектурно-будівельної інспекції можна отримати на офіційному сайті www.dabi.gov.ua.